مواد اولیه صنعت رنگ سازی

بوتیل دی گلایکول


بوتیل گلایکول به صورت مایع روشن بدون رنگ دارای رایحه ای ملایم ارائه می گردد. این ماده شیمیایی خواص مشترک فراوانی با بوتیل گلایکول دارد و تنها تفاوت آن ها تبخیر آرام تر بوتیل دی گلایکول می باشد

https://www.linkedin.com/in/sarv-rang-co