مزایای پوشش ضد حریق

معایب پوشش ضد حریق


رنگ ضد حریق:

این پوشش ها، علیرغم ضخامت کم در حد چند میکرون در زمان اجرا، در زمان وقوع حریق با انبساط و ایجاد لایه متخلخل و افزایش چندین برابری به نسبت زمان پیش از وقوع، از سطوح رنگ شده در مقابل حریق محافظت می کند. رنگ ضد حریق نهایتا با ضخامت ۵ میلی متر اجرا می شود و میتواند سازه را تا ۲ ساعت در برابر حریق محافظت کند.

از مهمترین مزایای این محصول می توان به زیبایی پوشش اجرا شده و از معایب این محصول می توان به هزینه بالا به نسبت سایر محصولات موجود در بازار اشاره کرد.