بلاگ


ُُُSSPC Paint -36

ُُُSSPC Paint -36۱۳۹۹/۰۳/۲۶

استاندارد روش تست رنگ پلی یورتان

پوشش مقاوم سازی میلگرد

پوشش مقاوم سازی میلگرد ۱۳۹۹/۰۳/۲۶

مو م پرایمر

موم پرایمر مقاوم سازی استراکچر

موم پرایمر مقاوم سازی استراکچر ۱۳۹۹/۰۳/۲۶

موم پرایمر

موم پرایمر جهت مقاوم سازی بتن

موم پرایمر جهت مقاوم سازی بتن ۱۳۹۹/۰۳/۲۶

موم پرایمر

 پوشش مقاوم سازی میلگرد

پوشش مقاوم سازی میلگرد۱۳۹۹/۰۳/۲۶

موم پرایمر

عایق کریستالیزه پایه سیمانی

عایق کریستالیزه پایه سیمانی ۱۳۹۹/۰۳/۲۶

محافظت از خوردگی سیمان

رنگ نما, اکریلیک پایه آب ,شمال منطقه نمک آبرود

رنگ نما, اکریلیک پایه آب ,شمال منطقه نمک آبرود۱۳۹۹/۰۳/۲۶

رنگ نما, اکریلیک پایه آب

رنگ نما پایه آب اکریلیک شمال بندر انزلی

رنگ نما پایه آب اکریلیک شمال بندر انزلی۱۳۹۹/۰۳/۲۶

اکریلیک

 اوره آمونیاک پتروشیمی لردگان

اوره آمونیاک پتروشیمی لردگان ۱۳۹۹/۰۳/۲۶

پرایمر زینک ریچ اپوکسی + میانه اپوکسی + رویه پلی یورتان

 فولاد جهان آراء بندر خرمشهر

فولاد جهان آراء بندر خرمشهر۱۳۹۹/۰۳/۲۶

پرایمرزینک ریچ اپوکسی + میانه اپوکسی +رویه پلی یورتان

کفپوش آنتی استاتیک اپوکسی

کفپوش آنتی استاتیک اپوکسی ۱۳۹۹/۰۳/۲۶

نیروگاه برق و بخاردماوند - عسلویه دارای گواهی آزمایشگاهی

پرایمرزینک ریچ اپوکسی +میانه اپوکسی H.B+رویه پلی یورتان

پرایمرزینک ریچ اپوکسی +میانه اپوکسی H.B+رویه پلی یورتان ۱۳۹۹/۰۳/۲۶

پروژه فولاد زرند رنگ صنعتی سرورنگ